Ερωτηματολόγιο σχετικό με την μελέτη των επιπτώσεων της COVID-19 στην φυσική δραστηριότητα.

Αγαπητές/οί, βασιζόμενοι σε νέες προκλήσεις για τη προάσπιση της υγείας του γενικού πληθυσμού από την έξαρση της COVID-19, θέλουμε να ανιχνεύσουμε, μέσω ενός περιεκτικού διαδικτυακού ερωτηματολογίου την επίπτωση της νόσησης και των επαναλοιμώξεων κορωναϊού (COVID-19) στη φυσική δραστηριότητα σε εμβολιασμένο Περισσότερα…