Ερωτηματολόγιο σχετικό με την μελέτη των επιπτώσεων της COVID-19 στην φυσική δραστηριότητα.

Αγαπητές/οί, βασιζόμενοι σε νέες προκλήσεις για τη προάσπιση της υγείας του γενικού πληθυσμού από την έξαρση της COVID-19, θέλουμε να ανιχνεύσουμε, μέσω ενός περιεκτικού διαδικτυακού ερωτηματολογίου την επίπτωση της νόσησης και των επαναλοιμώξεων κορωναϊού (COVID-19) στη φυσική δραστηριότητα σε εμβολιασμένο και μη-εμβολιασμένο πληθυσμό στην Ελλάδα.. Για αυτόν τον λόγο, σας καλούμε να απαντήσετε σε συγκεκριμένο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο για να καταγράψουμε τη φυσική δραστηριότητα I) πριν από τη νόσησή σας με κορωναϊό, (δλδ όταν ήσασταν αρνητικοί στη COVID-19) και II) μετά το πέρας ενός μηνός από τη τελευταία νόσησή σας από κορωναϊό. 

Η έρευνα  διεξάγεται στο πλαίσιο ερευνητικού έργου του Τομέα Αθλοπαιδιών της ΣΕΦΑΑ-ΕΚΠΑ (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

https://forms.gle/GcEV8J7rjLgtCEnp7

Αφήστε μια απάντηση