Απόφαση επιλογής προσφοράς τουριστικού γραφείου

Την ημέρα Δευτέρα 13-03-2017 και ώρα 11:30 π.μ., αφού συνήλθε η επιτροπή αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, αποσφραγίστηκε και αξιολογήθηκε η μοναδική προσφορά που είχε υποβληθεί για την διήμερη εκδρομή στην Καλαμάτα, στα πλαίσια του προγράμματος «Αγωγή σταδιοδρομίας». Η προσφορά που τελικώς Περισσότερα…