Ερωτηματολόγιο σχετικό με την μελέτη των επιπτώσεων της COVID-19 στην φυσική δραστηριότητα.

Αγαπητές/οί, βασιζόμενοι σε νέες προκλήσεις για τη προάσπιση της υγείας του γενικού πληθυσμού από την έξαρση της COVID-19, θέλουμε να ανιχνεύσουμε, μέσω ενός περιεκτικού διαδικτυακού ερωτηματολογίου την επίπτωση της νόσησης και των επαναλοιμώξεων κορωναϊού (COVID-19) στη φυσική δραστηριότητα σε εμβολιασμένο Περισσότερα…

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Από την Τρίτη 21-6-2022 έως και την Πέμπτη 30-3-2022, οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πρέπει να προσέλθουν στο σχολείο για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας, που θα χρησιμοποιηθεί για την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου. Κωδικό Περισσότερα…