ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Από την Τρίτη 21-6-2022 έως και την Πέμπτη 30-3-2022, οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πρέπει να προσέλθουν στο σχολείο για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας, που θα χρησιμοποιηθεί για την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου. Κωδικό Περισσότερα…

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2022.

Οι υποψήφιοι/ες για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2022 για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα υποβάλλουν Αίτηση – Δήλωση (Α-Δ) από την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου μέχρι και την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021. Στα παρακάτω έγγραφο-εγκύκλιο θα βρείτε πληροφορίες: α) Περισσότερα…

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 2021

Aπό την Δευτέρα 19-7-2021 μέχρι και την Τετάρτη 28-7-2021 και ώρα 24:00, όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας τους (password) που έχουν ήδη αποκτήσει. Στάδια υποβολής Μηχανογραφικού Περισσότερα…