ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2022.

Οι υποψήφιοι/ες για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2022 για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα υποβάλλουν Αίτηση – Δήλωση (Α-Δ) από την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου μέχρι και την Δευτέρα 13
Δεκεμβρίου 2021.

Στα παρακάτω έγγραφο-εγκύκλιο θα βρείτε πληροφορίες: α) για τις κατηγορίες μαθητών που μπορούν να υποβάλλουν αίτηση-δήλωση β) για το περιεχόμενο της αίτησης -δήλωσης γ) για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης -δήλωσης δ) κάποια κύρια σημεία για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις ( βάση εισαγωγής, συντελεστές βαρύτητας) ε) για τις σχολές με ειδικά μαθήματα στ) για τις εξετάσεις μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ζ) για τους υποψήφιους για το 10% των θέσεων.

(9ΝΗ946ΜΤΛΗ-ΖΧΦ)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΑΛ 2022 (τελικό)

Επίσης, παρακάτω μπορείτε να βρείτε οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης-δήλωσης, καθώς και την ίδια την αίτηση-δήλωση:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1 Μαθητων-Αποφοίτων Ημερ ΕΠΑΛ 2022

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Α-Δ Ημερ ΕΠΑΛ 2022

Αφήστε μια απάντηση