ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μέχρι την Τετάρτη 30/6/2021 πρέπει να προσέλθουν στο σχολείο για απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας, όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να υποβάλουν ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Αφήστε μια απάντηση