ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+

Το σχολείο συμμετέχει σε πρόγραμμα  ERASMUS+ που θα υλοποιηθεί στην Πορτογαλία κατά το χρονικό διάστημα απο 25/11/2023 έως και 8/12/2023. Κωδικός προγράματος : 2023-1-L01-KA122-VET-000113747 Τίτλος προγράμματος: ¨Ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τομέα της Οικονομίας και Διοίκησης.¨