ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Από την Τρίτη 21-6-2022 έως και την Πέμπτη 30-3-2022, οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πρέπει να προσέλθουν στο σχολείο για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας, που θα χρησιμοποιηθεί για την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου. Κωδικό Περισσότερα…