Παροχή οδηγιών για τη δικαιολόγηση των απουσιών μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νοσήματα

Σας ενημερώνουμε ότι για τη δικαιολόγηση των απουσιών των μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νόσημα/τα και τηνένταξή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση,τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 3 της με αρ. πρωτ. 14109/ΓΔ4/05-02-2021 ΚΥΑ (Β ́ 455), όπως ισχύει θα πρέπει να υποβάλλονται ως ακολούθως:  1. Οι κηδεμόνες ή οι ενήλικοι μαθητές υποβάλλουν στον/στη Διευθυντή/ντρια/Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας με κάθε πρόσφορο τρόπο έως την Τετάρτη 12-05-2021  (α)αίτηση – υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 Περισσότερα…

Ανακοίνωση για την εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1231/31-3-2021 η υπ’ αριθμ. 2421.1/21639/2021/26-3-2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2421.1/21777/2020/06-4-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων Περισσότερα…

Διευκρινίσεις για τη δικαιολόγηση των απουσιών μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νοσήματα

Σας διευκρινίζουμε ότι για τη δικαιολόγηση των απουσιών των μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νόσημα/τα και την ένταξή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 3 της με αρ. πρωτ. 14109/ΓΔ4/05-02-2021 Περισσότερα…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο παιδείας, τη Δευτέρα 12/4/2021 ξεκινά και πάλι η διδασκαλία στις σχολικές τάξεις των Λυκείων όλης της χώρας. Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν προμηθευτεί από το φαρμακείο και να έχουν κάνει το self test Περισσότερα…

Αφιέρωμα στην ποίηση στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος «Μια βόλτα στο χώρο των Τεχνών»

Η Α΄ΕΠΑ.Λ. Νεμέας γιορτάζοντας την παγκόσμια ημέρα ποίησης, 21η Μαρτίου, στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος «Μια βόλτα στο χώρο των Τεχνών» και στο μάθημα της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων αποφάσισε να δημιουργήσει ένα padlet με ποιήματα που αγαπούν οι μαθητές, ποιητές Περισσότερα…