Έγκριση συμμετοχής του σχολείου μας σε έρευνα του Ι.Ε.Π.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  ενέκρινε την πρόταση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  (αρ. πρωτ. Φ12/218581/Δ4/12-12-2017) που αφορά στη διεξαγωγή ερευνητικής παρέμβασης για τον Γραμματισμό στα ΕΠΑ.Λ. υπό τον τίτλο «Διερεύνηση Διδακτικών Πρακτικών για μια πολυεπίπεδη και διαφοροποιημένη προσέγγιση της Περισσότερα…