Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

Ειδικότητα: Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Β’ ΤΑΞΗ Γ’ ΤΑΞΗ
Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες
1. Αρχές Λογιστικής ΙΙ 2Θ+2Ε 1. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
2. Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου 2Θ+4Ε 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
3. Στοιχεία Δικαίου (Αστικού/ Εμπορικού/Εργατικού) 3. Φορολογική Πρακτική 2Θ+4Ε
4. Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική 4. Λογιστικές Εφαρμογές
5. Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές-Λογιστικά Φύλλα (EXCEL) 2Θ+2Ε 5. Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
6. Αγγλικά Ειδικότητας I 6. Αγγλικά Ειδικότητας II
ΣΥΝΟΛΟ 23 ΣΥΝΟΛΟ 23