Τομέας Μηχανολογίας

Ειδικότητα: Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού

Β’ ΤΑΞΗ Γ΄ ΤΑΞΗ
  Μαθήματα Ώρες   Μαθήματα Ώρες
1. Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας 1. Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού 3Θ+5Ε
2. Μηχανική ? Αντοχή Υλικών 2. Στοιχεία Μηχανών
3. Βασική Ηλεκτρολογία 2Θ+2Ε 3. Εγκαταστάσεις Κλιματισμού 3Θ+4Ε
4. Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών 4. Συστήματα Ελέγχου, Ρύθμισης και Αυτοματισμού Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού 1Θ+23
5. Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών 2Θ+6Ε 5. Μηχανολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού
6. Αγγλικά Ειδικότητας    
ΣΥΝΟΛΟ 23 ΣΥΝΟΛΟ 23