Τομέας Πληροφορικής

Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Β’ ΤΑΞΗ Γ’ ΤΑΞΗ
1. Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών 1Θ+3Ε 1. Προγραμματισμός Υπολογιστών 3Θ+1Ε
2. Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών 2Θ+2Ε 2. Δίκτυα Υπολογιστών 3Θ+1Ε
3. Βασικά Θέματα Πληροφορικής 2Θ+2Ε 3. Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών 1Θ+4Ε
4. Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 1Θ+2Ε 4. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών 2Θ+2Ε
5. Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο 1Θ+3Ε 5. Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς 2Θ+2Ε
6. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων 1Θ+3Ε 6. Αγγλικά Ειδικότητας
ΣΥΝΟΛΟ 23 ώρες ΣΥΝΟΛΟ 23