Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Β’ ΤΑΞΗ
1. Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης
2. Περιβάλλον και Γεωργία 1Θ+2Ε
3. Φυτική Παραγωγή 2Θ+3Ε
4. Ζωική Παραγωγή 2Θ+1Ε
5. Τεχνολογία Τροφίμων 2Θ+2Ε
6. Αρχές Αρχιτεκτονικής Τοπίου 1Θ+1Ε
7. Στοιχεία Γεωργικών Εγκαταστάσεων & Γεωργικά Μηχανήματα 2Θ+1Ε
8. Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ 23 ώρες